Ouders en internet

In het gewone leven leer je je kind gevaarlijke en vervelende situaties te voorkomen en uit de weg te gaan. Hetzelfde zou moeten gelden voor het internet. Omdat je er niet mee bent opgegroeid en niet geleerd hebt waar je op moet letten is dat moeilijk. Maar het valt wel te leren. Wat in alle gevallen belangrijk is, is dat je als ouder betrokken bent bij wat je kind op het internet doet, en dat wat er op het internet gebeurt bespreekbaar is.

Het kan heel leuk en leerzaam zijn samen met je kind op onderzoek te gaan op het internet. Neem de tijd om te zien wat je kind op het internet doet, en wat zijn of haar interesses zijn. Als je al wat oudere kinderen hebt, kun je heel wat van ze leren!.

Neem samen met je kind de surfsafe tips door, en probeer deze met je kind te bespreken. Het kan dat je zelf niet helemaal begrijpt waarom de tips gegeven worden, Je vindt daar meer over op risico’s.html . Of je kunt samen met je kind de surfsafe pagina’s voor kids of teens doorlezen.

Maak duidelijke afspraken met je kind over het internet gebruik. Internet is leuk en leerzaam voor je kind. Maar net als volwassenen kunnen kinderen zo in hun ‘internet-leven’ opgaan, dat het ten koste gaat van hun ‘gewone’ leven. Je kunt dat merken aan bv een huizenhoge telefoonrekening, schoolresultaten die te wensen over laten, niet meer geinteresseerd zijn in leuke aktiviteiten die niet iets met het internet te maken hebben.

Als je controle wilt uitoefenen op wat je kind wel of niet mag zien op het internet, kun je overwegen controle-software te installeren. Er is software op de markt waarmee je kunt instellen waar je kind wel of niet kan surfen. Er is nogal wat discussie over de zin en wenselijkheid van dergelijke software. De beste oplossing blijkt vooralsnog om samen met je kind het internet te verkennen. Als je oudere kinderen hebt, heeft het niet veel zin om dergelijke software te installeren. Zij zullen eerder dan jij weten hoe je met de beperkende software om moet gaan, en vooral hoe er onderuit te komen. En op een bepaald moment zullen je kinderen toch moeten leren omgaan met vervelende dingen die ze op het internet tegen kunnen komen, en leren hoe ze deze uit de weg kunnen gaan.

Als je huis daar de mogelijkheid toe biedt, kun je overwegen de internetcomputer neer te zetten in een gemeenschappelijke ruimte, zodat je wat meer overzicht op het gebruik hebt. Zorg dat je een goede virusscanner op je computer hebt. Vraag je kind het jou te vertellen als de computer ‘raar’ doet.

Wat zijn de risico’s van het internet

Daadwerkelijk gevaarlijke of bedreigende situaties: Hoewel de kans daarop heel erg klein is, is er een risico dat een kind via het internet informatie uitgeeft of een afspraak met iemand maakt, wat gevaar oplevert voor zijn of haar veiligheid. In de USA zijn er een tientallen gevallen bekend waarin pedofielen het internet gebruikt hebben om contact te leggen met kinderen en ontmoetingen te regelen. In Nederland is tenminste 1 geval bekend van een pedofiel die contact probeerde te leggen met een kind via het internet. Let wel, het is niet zo dat alle pedofiel georienteerde mensen in staat zijn een kind te misbruiken, en het is ook niet zo dat niet-pedofiele mensen of leeftijdsgenoten geen gevaar zouden vormen voor een kind.

Vervelende berichten ontvangen: Een kind kan per email, in een chatroom, in een nieuwsgroep of op een bulletin board lastig gevallen worden door verontrustende, gemene of agressieve boodschappen van andere internetgebruikers. Het zal geen levensbedreigend risico zijn, maar kan wel heftige emoties teweeg brengen en/of de zelfwaarde van het kind aantasten. Je kunt je misschien voorstellen hoe storend het kan zijn als volwassenen een akelig email bericht te krijgen, bij een kind komt zoiets veel harder aan.

Wettelijk en financieel: Er is een risico dat een kind via internet iets doet dat financiele consequenties heeft, zoals het geven van het creditcard nummer van de ouder. Of kinderen kunnen iets doen wat bij de wet verboden is. Los hiervan, zouden kinderen de “netiquette” moeten kennen zodat ze zich op het internet net zo gedragen zoals ze dat in het gewone leven doen. Internetgebruikers hebben de neiging te vergeten dat er achter de computer aan de andere kant een mens zit met gevoelens net als zij. Dit kan resulteren in grof, gemeen of ondoordacht gedrag terwijl je een ander in het gewone leven zo niet zou behandelen.

Passwords of geheime codes: Als andere internetgebruikers je passwords of geheime codes te weten komen, loop je het risico dat je internetaccount misbruikt wordt voor bv illegale doeleinden.

Privacy: Er zijn bedrijven op het internet die informatie van kinderen proberen los te krijgen om voor hun business te gebruiken. De privacy van de kinderen en hun familie wordt daarmee geschonden, zeker als niet eerst de toestemming van de ouders gevraagd wordt.

Materiaal niet bedoeld/geschikt voor kinderen: Op het internet heb je kans dat je kind op materiaal stuit waarvan je als ouder niet wilt dat je kind daaraan blootgesteld wordt. Hoewel er iets voor te zeggen valt kinderen bekend te maken met wat er op de wereld te koop is, is het ook heel goed voor te stellen dat je, vooral jonge kinderen, niet wilt blootstellen aan materiaal dat bijvoorbeeld kind-onvriendelijk, gewelddadig, hatelijk en/of sexueel van aard is.

Verwaarlozing sociale leven en school: Wat nogal eens voorkomt is dat een kind zo opgaat in het ‘internet leven’, dat het ‘gewone leven’ niet belangrijk meer gevonden wordt. Het kind heeft z’n vrienden op het internet, aan de gewone vrienden wordt geen of bijna geen aandacht meer besteed. Het kind heeft geen tijd meer voor huiswerk wat hele vervelende gevolgen kan hebben voor de schoolcarriere.

Computer inbraak: Een aantal internetgebruikers vinden het leuk om computersystemen van medegebruikers te hacken en/of onbruikbaar te maken. Een deel doet dat met kwade bedoelingen. Een kind zal daar minder op bedacht zijn dan een volwassene, en niet of minder snel merken dat er iets met de computer gebeurt wat niet klopt.

Relativeer de risico’s : Bedenk wel dat het meest ernstige risico ook het minst vaak voor komt, zoals een daadwerkelijk gevaarlijke situatie. Maar omdat de gevolgen ernstig kunnen zijn, is het een risico om rekening mee te houden. Daarentegen is de kans groot dat iemand gemeen en vervelend zal doen tegen je kind in een chatroom, nieuwsgroep of via email. Risico’s loop je altijd en overal, dat hoort bij het leven en ook bij internet. Het gaat erom dat je je kind leert van de goede kanten van internet te profiteren en de risico’s zo klein mogelijk te houden. En tot slot is het misschien goed om er even bij stil te staan dat de genoemde risico’s allemaal in meer of mindere mate ook gelden voor volwassenen! De surfsafe tips zijn echt niet alleen voor kinderen bedoeld.