Hoogbegaafdheid

Wat is hoogbegaafdheid?

Er is een aantal signalen dat kan wijzen op hoogbegaafdheid van kinderen. Het is niet zo dat iedereen die deze kenmerken of een gedeelte hiervan heeft hoogbegaafd is. Omdat het belangrijk kan zijn de problemen vroeg te onderkennen volgt hieronder een aantal signalen dat kan duiden op hoogbegaafdheid. Het vroege zitten van een baby, het vroege lopen van kinderen en het overslaan van de kruipfase. Het complexe taalgebruik op vroege leeftijd (14-16 maanden) en het sowieso vroeg leren spreken (soms al 8-10 maanden). De ‘dus’-redenering die een jaar eerder dan normaal wordt gebruikt (2 jaar). Het niet nodig hebben van veel slaap door geestelijke alertheid. Hoogbegaafdheid heeft drie basiskenmerken. Een meer dan gemiddelde taakgerichtheid en volharding bij activiteiten, een hoger dan gemiddelde intellectuele capaciteit. Een meer dan gemiddelde creativiteit bij de aanpak van nieuwe situaties en problemen.

Hoe te handelen?

Als de indruk bestaat dat een leerling hoogbegaafd is, is het mogelijk om de intellectuele capaciteiten te meten door middel van een intelligentietest. Deze kan onder meer worden aangevraagd bij MENSA, maar er zijn veel organisaties die deze tests uitvoeren. Problemen in het onderwijs door hoogbegaafdheid ontstaat vaak door verveling. Leerlingen die niet voldoende belast worden gaan zich met andere zaken bezighouden en richten zich daardoor niet of niet voldoende op de verplichte leerstof. In overleg met school kunnen extra opdrachten worden gegeven en leerlingen kunnen door school en met name ook door ouders gestimuleerd worden op extra begeleiding en stimulatie op andere interesse-gebieden als astronomie, informatiekunde en architectuur. Ook aan de sociale activiteiten van de leerling moet aandacht worden besteed om het ‘uit de groep vallen’ te voorkomen. Er zijn netwerken van hoogbegaafde leerlingen, zodat ze leeftijdgenoten met dezelfde ‘handycap’ kunnen ontmoeten. Ook internet kan een belangrijke rol hierin spelen. Daarnaast worden er speciale cursussen georganiseerd door universiteiten om dit type leerling meer te stimuleren. Soms is het zinvol om door middel van huiswerkbegeleiding de leerling zich bewust te maken van het belang van het aanleren van basisvaardigheden binnen het onderwijs, het leren van een goede studiemethode of het krijgen van extra opdrachten of vooruit werken.