Een goede start voor onze kleuters

Werking voor de rest van het schooljaar
29 mei 2020
Nog even herhalen
3 juni 2020

Een goede start voor onze kleuters

Beste ouders,

Morgen is het voor sommige van onze Stappertjes alweer 1 september. Langs deze weg wil ik al onze kleuters en hun leerkrachten alle succes toewensen met de doorstart van dit schooljaar. Het zal bijzonder worden, maar de leerkrachten zijn goed voorbereid om alles veilig te laten verlopen.

Langs deze weg wil ik de andere Stappers (en hun ouders) graag een hart onder de riem steken. Sommigen van hen mogen vanaf volgende week minder naar school komen dan dat ze nu reeds gewend zijn, anderen moeten dan nog weer iets langer wachten dan dat onze minister in alle talen heeft verkondigd.

Het mag duidelijk zijn dat de veiligheid voorop staat. Ondanks de versoepeling van de maatregelen medio vorige week liepen we – ook al hadden we verschillende uitgewerkte scenario’s – steeds vast op de volgende maatregelen: de scheiding van de verschillende klasbubbels op de speelplaats (en over de middag) en de hygi├źnische maatregelen die niet aangepast zijn aan de grotere hoeveelheid kinderen die naar school zou komen.

Dan moet je eerlijk zijn met jezelf en de leerlingen en het personeel waarvoor je verantwoordelijk bent. Dit noopt je tot het nemen van moeilijke beslissingen. Ik heb begrip voor de reacties die hierop gekomen zijn, maar wat andere scholen beslissen verandert niets aan onze situatie.

Dit neemt niet weg dat we met het team en de huidige omstandigheden alles in het werk stellen om onze Stappers zo goed als mogelijk te begeleiden voor de rest van het schooljaar. Het is nu zaak om te bekijken hoe ver de kinderen gekomen zijn in hun leerproces en dit als beginsituatie te nemen voor volgend schooljaar. Dit voor de leerlingen die ons volgend jaar nog toevertrouwd zijn.

Wat de schoolverlaters betreft durf ik mijn hand in het vuur steken dat de juffen hun beste beentje hebben voorgezet opdat alle doelen (en wat hen betreft dus eindtermen) zeker aan bod zullen komen en in voldoende mate bereikt zullen worden.

Met deze boodschap wil ik de groeiende ongerustheid die ik de laatste dagen heb mogen ervaren graag temperen. Dat het schooljaar dit jaar niet is verlopen zoals gepland staat buiten kijf, maar onze kerntaak is en blijft om leerlingen te begeleiden (en te ondersteunen) in hun leerproces zodat ze de eindtermen in voldoende mate bereikt hebben op het einde van hun schoolloopbaan. Het wordt dus zaak om volgend schooljaar (laat ons hopen onder normale omstandigheden) opnieuw te starten vanuit de beginsituatie die we eind dit schooljaar monitoren en hierop ons aanbod en onze aanpak af te stemmen.

Een goede (re)start en hou jullie goed,
Maarten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *