Laatste update van dit schooljaar

Info allerhande
15 juni 2020

Laatste update van dit schooljaar

Beste ouders,

Dit is wellicht het laatste update van dit schooljaar dat via de website verspreid wordt. Graag jullie aandacht voor de volgende zaken.

Laatste schooldag

Dit schooljaar bestaat uit twee laatste schooldagen: 29 juni en 30 juni. Op 29 juni wuiven we de leerlingen van het eerste, derde en vijfde leerjaar uit (volledige lesdag). Op 30 juni is het de beurt aan de kleuters en de leerlingen van het tweede, vierde en zesde leerjaar. Net zoals andere schooljaren is de school op 30 juni reeds ’s middags uit. Er is wel opvang voorzien (tot 18.30 uur) voor de leerlingen die op 30 juni les hebben. De leerlingen die op 30 juni geen les hebben, kunnen die dag voor het laatst terecht in zaal Vandemoortele (tot 17.30 uur).

Opgepast: ook op 30 juni hanteren we de verschillende start- en einduren van de lessen volgens de organisatie die er nu is:
11.05 uur: einde schooljaar tweede leerjaar
11.20 uur: einde schooljaar kleuterklassen en zesde leerjaar
11.35 uur: einde schooljaar vierde leerjaar

Inschrijving opvang zaal Vandemoortele

Ook voor de twee laatste lesdagen van dit schooljaar kunnen we gelukkig beroep doen op de noodopvang in zaal Vandemoortele. Gelieve hiervoor in te schrijven tegen woensdagavond 24 juni. Dit kan via deze link.

Opstart september

We krijgen ook steeds meer vragen binnen hoe we de opstart van volgend schooljaar zien. Voor 1 september kan nog niemand in een glazen bol kijken, wat de overheid en de veiligheidscel voor ons in petto heeft. We duimen dat we als school van 1 september een feest kunnen maken voor alle kinderen en dat de school kan opstarten op een normale manier, maar jammer genoeg heeft corona de touwtjes in handen.

Het is ook voor ons bizar om vast te stellen dat kinderen bij wijze van spreken momenteel meer tijd mogen doorbrengen op café dan op school, maar wij hebben nu eenmaal de regelgeving te volgen. We hopen met jullie mee dat de curve verder in dalende lijn gaat en de regelgeving hierdoor soepeler wordt zodat we volledig kunnen opstarten. Want laat duidelijk zijn dat dit voor alle partijen de beste optie is.

Op donderdag 27 augustus hebben we normaliter onze opendeur-avond. Het is duidelijk dat die niet kan doorgaan zoals we die anders organiseren volgens de maatregelen die nu van kracht zijn, we bekijken met het team nog wat een mogelijk alternatief kan zijn zodat jullie zeker alle nodige info kunnen bekomen. Jullie zullen hier zeker tijdig van op de hoogte worden gebracht!

Groetjes,
Maarten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *