De vriendenkring

De vriendenkring is gericht op de goede samenwerking tussen ouders en school met het oog op het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen. Meer in het bijzonder heeft zij als doel:

  • Organiseren of ondersteunen van activiteiten van hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, sociale en culturele aard op en rond de school.

  • Het schoolgebeuren financieel en materieel ondersteunen.

  • Bijdragen tot het naar buiten brengen van de school als een eigentijdse en dynamische school.

Elk jaar, bij de aanvang van het schooljaar, worden alle ouders van kinderen uit alle klassen uitgenodigd om lid te worden van de vriendenkring. Daarnaast vaardigt het leerkrachtenteam elk schooljaar enkele leerkrachten af.